Velkommen til F GROUP A/S


FONA er lukket, og F GROUP A/S er under afvikling.

Henvendelse kan ske til

 • F GROUP A/S
  bogholderi@fgroup.dk
  Personlig eller telefonisk henvendelse er ikke længere mulig.
 • Rekonstruktøren:
  F GROUP A/S
  c/o Advokatfirmaet Bech-Bruun
  Langelinie Allé 35
  2100 København Ø
  Sekretær Katrine Billeskov, kat@bechbruun.com

Om FONA gavekort:

Gavekort udstedt i FONA 1. februar 2016 og senere kan veksles til kontanter:

Send gavekort med post til F GROUP A/S, Lyskær 1, 2730 Herlev eller i scannet version til bogholderi@fgroup.dk

Gavekort udstedt FØR 1. februar 2016 kan IKKE omveksles til kontanter, men kan anmeldes som krav til boet.

Kravet indgår på lige fod med andre kreditorer i en akkord med efterfølgende dividendebetaling:

Send gavekort med post til Advokatfirmaet Bech-Bruun, Langelinie Allé 35, 2100 København Ø, Att: Katrine Billeskov. Eller send gavekort i scannet version til kat@bechbruun.com  

 
 


 
F GROUP A/S | CVR: 14247238
sitelist.html